• Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
داستان ما

داستان ما

مرکز اطلاعات ضایعات کشور با هدف ایجاد هماهنگی ، نظم و مرجعی مستقیم جهت خرید و فروش انواع ضایعات مشتریان در سراسر کشور و حتی خارج از مرزهای میهن اسلامی در سال 91 تأسیس گردید.

جهت درج آگهی رایگان خرید و فروش انواع ماشین آلات صنعت ضایعات

آخرین لیست قیمت و اخبار ضایعات